Teks Mobile Sverige

Arrangerar
Bootcamp

Apputveckling

iOS Workshop- 20 platser
Android Workshop- 20 platser
Kistamässan -Stockholm
Anmälan senast 25 april

För att delta krävs grundläggande programmeringskunskap. Ta med egen dator. Vid iOS workshop krävs en Mac dator med senaste Xcode installerat. ( Finns att ladda ner gratis på App Store) Utbildningen hålls på engelska. För prisuppgifter, kontakta oss. info@teksmobile.se